JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

 

 

 

 

 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2019-07-15
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-10-21
จำนวนครั้งที่ชม : 30,186 ครั้ง
Online : 13 คน
จำนวนสินค้า : 23 รายการ

โครงการ"ราชฑัณฑ์​ปันสุข​ ทำความดี​ ด้วยหัวใจ"

2019-12-17 08:56:40 ใน กิจกรรม » 0 196 สระบุรี​/เรือนจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สระบุรี​ โรงพยาบาลสระบุรี​ โครงการ"ราชฑัณฑ์​ปันสุข​ ทำความดี​ ด้วยหัวใจ"
   วันที่  16  ธันวาคม  2562  ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี  นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย  ทีมแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี  ทีมงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  กล่าวว่า   ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ทำความดี  ด้วยหัวใจ        โดยพระองค์ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา  เป็นองค์ประธานกรรมการดำเนินงาน  โดยมีข้อความสำคัญปรากฏในราชกิจจานุเบกษาว่า  “พระบาทสมเด็จ  พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรม ​ราชโองการ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาล       แห่งเดียวในสังกัดยุติธรรม  ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก  ยังขาดแคลนบุคลากร  เครื่องมือแพทย์  และเวชภัณฑ์  การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของ         กรมราชทัณฑ์  ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม  ทั้งนี้เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายใจเพื่อออกมาสู่สังคมภายนอก  และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ  จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์  และเครื่องมือทางการแพทย์  การพยาบาล  การอบรมให้ความรู้ต่างๆ  เช่น  การปฐมพยาบาล  เป็นต้น”  จึงนับว่าโครงการ"ราชทัณฑ์ปันสุข  ทำความดี  ด้วยหัวใจ " เป็นโครงการพระราชทานที่ยิ่งใหญ่  และสำคัญยิ่งของกรมราชทัณฑ์  และเพื่อให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ทำความดี  ด้วยหัวใจ  ดำเนินการไปตาม   พระราชประสงค์  เรือนจำจังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  โรงพยาบาลสระบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี    ประกอบด้วย  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  โดยในวันนี้ได้จัดให้มีบริการประเมินความพิการให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อขอจดทะเบียนและจัดทำบัตรประจำตัวผู้พิการ  จำนวน    56  ราย  ตรวจวัดความผิดปกติทางสายตา  จำนวน  231  ราย  ตรวจวัดสายตาและบริจาคแว่นแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสายตา  จำนวน  291  ราย  ตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้ต้องขังที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  จำนวน  54  ราย​    จากนั้นโรงพยาบาลสระบุรีได้มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน5 คันเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังป่วย ผู้พิการมีความสะดวกในการใช้ชีวิตในเรือนจำ
ทางด้านนายแพทย์รุ่งฤทัย​ มวลประสิทธิ์พร​ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดสระบุรีนายแพทย์อนันต์​ กมลเนตร​ ผู้อำนวยการ​ ผู้อำนวยการโรงะยาบาลสระบุรีนำนายแพทย์​ เจ้าหน้าที่​ ทีมจักษุแพทย์มาตรวจวัดสายตา​ ทีมงานนักสังคมสงเคราะห์​ ทีมงานนักกายภาพบำบัด​ จากโรงพยาบาลสระบุรีลงตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำ​  สระบุรี​ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือและคัดกรองกลุ่มผู้ต้องขังที่พิการ​ ผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ต้อวขังที่มีปัญหาด้านสายตา​ ที่สำคัญคือให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์​ สวัสดิการด้านต่างๆเท่าเที่ยมประชาชนทั่วไปและทางสาธารณะสุขจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีพร้อมนำทีมแพทย์จัดระบบเพื่อการดูแลผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องโดยยกเครื่องมือแพทย์​มาให้บริการถึงในเรือนจำเพื่อความสะดวกของเรือนจำจังหวัดสระบุรีอีกด้วย
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
Still1216_00016.jpg
Still1216_00015.jpg
Still1216_00012.jpg
Still1216_00011.jpg
Still1216_00010.jpg
Still1216_00007.jpg
มีทั้งหมด : 6 ภาพ
©2020 www.saraburiprison.com All rights reserved.