JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

 

 

 

 

 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2019-07-15
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-06-17
จำนวนครั้งที่ชม : 386,153 ครั้ง
Online : 13 คน
จำนวนสินค้า : 23 รายการ

ข้อมูลเรือนจำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)
"เป็นเรือนจำที่มุ่งสู่มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม”

พันธกิจ (MISSION)
1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาเรือนจำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บทนำ
๑.  ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งเรือนจำฯ
เรือนจำจังหวัดสระบุรี  ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2470 โดยเริ่มแรกได้ใช้ที่ดินของสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรีในปัจจุบันเป็นที่จัดตั้ง ลักษณะรั้วกำแพงของเรือนจำเป็นสังกะสี  สูง 3 เมตรมีเนื้อที่ 3  ไร่เศษ  พระธำมรงค์จ้อย  จุลานกะ  หรือรองอำมาตย์โทขุนอภิสิทธิ์  สุรทัณฑ์  เป็นผู้สร้าง  อาคาร เรือนนอนส่วนมากเป็นแบบไม้ทรงโบราณผู้ต้องขังเป็นพวกไพร่หลวงคดีเล็กน้อย  ต่อมา  เมื่อปี  พ.ศ. 2483  ได้ย้ายเรือนจำฯ ไปปลูกสร้างในบริเวณที่ทำการศูนย์การทหารราบที่  21  (ขณะนี้เป็นที่ทำการศูนย์ทหารม้าสระบุรี)  ซึ่งห่างจากที่ตั้งเรือนจำ ฯ เดิมประมาณ  1  กิโลเมตรเศษ  โดยมี  ร.ต.  สุข  จิตรรองอาจ  เป็นผู้สร้าง  และต่อมา  เมื่อปี  พ.ศ. 2498  ทางราชการได้ขอที่ดินบริเวณดังกล่าวคืน  โดยได้ขอซื้อตัวอาคารต่างๆ  ไว้ทั้งหมด  เรือนจำจังหวัดสระบุรี  จึงได้ย้ายไปปลูกสร้างใหม่  ณ  เลขที่2  ถนนพหลโยธิน  ซอย  17  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี โดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน มีเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่  3  งาน  66  ตารางวา  และมีเนื้อที่ภายในบริเวณกำแพงเรือนจำฯ  13  ไร่  2  งาน  48 ตารางวา อาคารที่ทำการต่าง ๆ เดิม เป็นเรือนไม้ทั้งหมด  และได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง  และปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีต  และคอนกรีตผสมไม้เรื่อยมา  ตามลำดับ


๒. ลักษณะทั่วไป
สภาพทั่วไปของเรือนจำเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูนทั้งสี่ด้าน ตัวกำแพงสูง 5 เมตร มีป้อมสันกำแพง 4 ป้อม มีถนนรอบเรือนจำ  มีตึกอำนวยการอยู่ด้านหน้า ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับบ้านพักข้าราขการของเรือนจำ ด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่ว่าง


๓.  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเรือนจำจังหวัดสระบุรีเรือนจำจังหวัดสระบุรี
เดิมเป็นราชการส่วนภูมิภาคตามพราราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ  ๒๕๔๕  กรมราชทัณฑ์ได้ถูกกำหนดให้ย้ายจากสังกัดมาอยู่กระทรวงยุติธรรม  จึงมีการจัดตั้งปรับปรุงส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ  ๒๕๔๓  บัญญัติว่า  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักนายกรัฐมนตรี  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ     อย่างอื่น  และมีฐานะเป็นกรมให้ออกเป็นกฎกระทรวง  และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว  ตามกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ  ๒๕๔๕  ให้กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี     มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ  ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพทีสุจริต  และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ  สังคมให้การยอมรับ  และตามนัยข้างต้นเรือนจำจังหวัดสระบุรียังคงเป็นราชการส่วนภูมิภาค
 

 
©2024 www.saraburiprison.com All rights reserved.